Ile kosztuje umowa deweloperska?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ile kosztuje umowa deweloperska?

Czy wiesz, że przy zakupie mieszkania od dewelopera, oprócz samej ceny lokalu musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami? I nie są to tylko wyłącznie koszty wykończenia i umeblowania mieszkania. Przeczytaj ten wpis i dowiedz się na jakie koszty musisz być przygotowany.

 

Zasady ponoszenia kosztów umowy deweloperskiej

Zasady ponoszenia kosztów umowy deweloperskiej są wprost określone w ustawie deweloperskiej. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy deweloperskiej koszty te są dzielone po połowie między dewelopera i nabywcę. Podział ten dotyczy kosztów takich jak: wynagrodzenie notariusza, sporządzenie wypisów aktu notarialnego oraz koszty wieczystoksięgowe.

Ile one wynoszą?

 

Wynagrodzenie notariusza przy umowie deweloperskiej

Wynagrodzenie notariusza, inaczej taksa notarialna, jest ustalana według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jak wskazuje nazwa tego rozporządzenia, akt ten określa maksymalną wysokość wynagrodzenia jakie notariusz może pobrać za swoje czynności. W praktyce może więc się zdarzyć, że kwota wynagrodzenia notariusza będzie niższa.

Co więcej kwoty wskazane w powyższym rozporządzeniu to stawki netto. Oznacza to, że doliczyć do nich trzeba podatek VAT, który w przypadku usług notariusza wynosi 23%. W ten sposób otrzymamy kwotę brutto, która będzie do zapłaty przy akcie.

 

Wynagrodzenie za sporządzenie umowy deweloperskiej

Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu umowy. Zgodnie z § 3 rozporządzenia stawki te kształtują się następująco:

  1. przy wartości przedmiotu umowy do 3000 zł – taksa wynosi: 100 zł;
  2. przy wartości przedmiotu umowy powyżej 3000 zł, ale do 10.000 zł – taksa wynosi: 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. przy wartości przedmiotu umowy powyżej 10.000 zł, ale do 30.000 zł – taksa wynosi: 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4. przy wartości przedmiotu umowy powyżej 30.000 zł, ale do 60.000 zł – taksa wynosi: 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5. przy wartości przedmiotu umowy, ale powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – taksa wynosi: 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6. przy wartości przedmiotu umowy powyżej 1.000.000 zł, ale do 2.000.000 zł – taksa wynosi: 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7. powyżej 2.000 zł – taksa wynosi: 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Ponadto zgodnie z § 6 rozporządzenia za sporządzenie aktu notarialnego zawierającego umowę deweloperską notariusz może pobrać połowę stawki obliczonej według powyższych zasad.

Przykład:

Jan Kowalski zawiera umowę deweloperską dotyczącą lokalu za 600.000,00 złotych.

Zgodnie z § 3 pkt 5 w związku z § 6 rozporządzenia, taksę notarialną ustala się w następujący sposób:

1.010,00 zł – wskazane w § 3 pkt 5) rozporządzenia

+ 0,4% z nadwyżki ponad 60.000,00 zł, czyli od 540.000,00 zł, które wynosi 2.160,00

= 3.170,00 zł

Następnie tę kwotę dzielimy na 2 (z uwagi na §6 rozporządzenia):

(1010 zł + 2160):2= 1.585,00 złotych

Przy czym jak wskazano powyżej, zgodnie z ustawą deweloperską nabywca i deweloper pokrywają koszty po połowie, więc i ta kwota podlega pomniejszeniu. Jako nabywca w tym przypadku Jan Kowalski zapłaci 792,50 zł + 23% VAT, czyli 974,78 złotych.

 

Opłata za wypisy aktu notarialnego

Kolejnym kosztem jest opłata za wypisy aktu notarialnego. W uproszczeniu wypis to kopia podpisywanego aktu wydawana stronom przez notariusza. Oryginał aktu, na którym podpisuje się nabywca, deweloper oraz notariusz nie jest wydawany stronom, lecz właśnie wypis.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia za sporządzenie wypisu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy. W zależności od długości aktu może to być kwota nawet kilkuset złotych.

 

Koszty wniosków do ksiąg wieczystych

W akcie obejmującym umowę deweloperską najczęściej zawiera się także wniosek o wpis do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości roszczenia nabywcy z tytułu umowy deweloperskiej. Jest to spore ułatwienie, ponieważ nie trzeba wtedy samodzielnie wypełniać formularza wniosku. Wniosek składa notariusz w systemie teleinformatycznym.

Za tę czynność notariusz pobiera jednak wynagrodzenie, które wynosi maksymalnie 200,00 zł (§ 16 rozporządzenia).

Standardowo taki wniosek podlega także opłacie sądowej, która w tym wypadku wynosi aktualnie 150,00 zł.

Podsumowanie

Okazuje się, że oprócz ceny lokalu, kupując mieszkanie od dewelopera trzeba się przygotować na dodatkowe wydatki. Koszty umowy deweloperskiej u notariusza łącznie mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy. Im droższe mieszkanie lub dom kupujemy, tym wyższe będą te koszty.

 

umowa deweloperska kancelaria Poznań

Masz pytania dotyczące umowy deweloperskiej?

Chciałbyś bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera, ale ogrom dokumentów Cię przerasta?

Chciałbyś skonsultować postanowienia umowy z prawnikiem?

Skorzystaj z usługi sprawdzenia umowy deweloperskiej!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

OBSŁUGA BRANŻY DEWELOPERSKIEJ

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

PRAWO PODATKOWE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI